Cara bronchitis astma

Een mens kan tot 30 dagen zonder eten. Een paar dagen zonder water, maar na een paar minuten zonder lucht is het al gebeurd. Dat maakt duidelijk dat problemen met de ademhaling niet alleen heel vervelend zijn, maar ook in het ergste geval levensbedreigend, en daarom kan het zeer beangstigend zijn.

Veel voorkomende ademhalingsklachten zijn astma en chronische bronchitis.
Bij astma zijn de luchtwegen vernauwd door een combinatie van verkramping waardoor luchtwegen smaller worden en daarbij slijmvorming waardoor de al vernauwde buizen nog meer verstopt raken. Een aanval kan worden uitgelokt door inspanning, allergenen, roken, of inspanning.
Bij bronchitis zijn de grote luchtwegen ontstoken. waardoor er veel slijmvorming optreedt.

Acupunctuur ziet de ademhaling als meer dan het binnenkrijgen van lucht. Ademhaling wordt ook gezien als het binnenkrijgen en verspreiden over het lichaam van energie. Bij astma en bronchitis is dit proces verstoord, waardoor er behalve benauwdheid en hoesten ook vaak sprake is van moeheid.

Acupunctuur zal zich dan ook richten op deze blokkade.
Vaak is acupunctuur effectief bij deze klachten. Vaak neemt de slijmproductie af en treedt er ontspanning op. Ook verbetert de weerstand. Er is bijna altijd verbetering van de klachten.