Toyohari: 5 fases

Net als de onderverdeling in Yin en Yang worden alle processen in de natuur en ook in de mens ingedeeld volgens de 5 elementen of beter gezegd de 5 fases.
In elk van de 5 fases hoort een stel van 2 meridianen, behalve in het vuurelement, daar onder vallen twee stellen. De vijf fasen hebben verschillende eigenschappen. Een overzichtje staat in de tabel beneden.

Wat het bijzondere is van dit systeem is dat het de onderliggende relaties tussen de verschillende meridianen duidelijk maakt. Met de klok mee versterken de 5 fases elkaar. Overstekend door het midden op het plaatje remmen ze elkaar. Dit beschrijft de belangrijkste manier waarop een oorspronkelijke verstoring in 1 meridiaan zich op de langere duur kan voortzetten in de andere meridianen. Maar ook geeft het de weg aan waarop je dit weer kunt behandelen.

In de praktijk kun je hier in terugvinden hoe een aantal klachten die, volgens de Westerse geneeskunde, geen relatie met elkaar hebben, in dit systeem juist wel een duidelijk verband hebben. Je hoeft dus ook niet specifiek elke klacht los te behandelen. Als je de meridiaan die aan de basis staat van al deze verstoringen behandelt, lossen de andere klachten vaak vanzelf op. Je behandelt zo dus automatisch de gehele persoon.

In de praktijk is het meestal toch nodig voor de meest hardnekkige klachten nog de symptomen zelf te bestrijden. Doorgaans bestaat een behandeling dus uit een combinatie van het weer in balans brengen van het meridiaan systeem (root treatment) en het bestrijden van de meest vervelende symptomen (branch treatment) waarvoor iemand komt.