Toyohari: Yin en Yang

Yin en Yang zijn basisbegrippen binnen de acupunctuur. De meeste mensen hebben het symbool wel eens gezien maar niet iedereen weet wat het inhoudt.
Yin en Yang staan voor twee aspecten waarin je alle verschijnselen in de wereld kunt onder verdelen.

Yin: Koud, Donker, Rust, Beneden, Vrouwelijk, Water

Yang: Warm, Licht, Beweging, Boven, Mannelijk, Vuur

Belangrijk hierbij is om te beseffen dat het ene aspect nooit zonder het andere kan bestaan. Er is geen licht zonder donker. Een verlichte kamer ’s avonds is licht ten opzichte van de donkere gang ernaast, maar donker in vergelijking met dezelfde kamer overdag. Het zijn dus geen absolute toestanden maar altijd een vergelijking ten opzichte van iets anders.

In de Oosterse geneeskunde streef je altijd naar een evenwicht tussen twee toestanden. Tussen rust en activiteit, tussen warm (koorts) en kou (te weinig energie en beweging). Ook wat betreft mannelijk en vrouwelijk gaat dit om evenwicht. Niemand is helemaal mannelijk of vrouwelijk.

Meridianen zijn ook ingedeeld volgens dit principe. In het overzichtje op de vorige pagina zijn er 6 stellen van een Yin en een Yang meridiaan. Bij te weinig Yin zie je dat er relatief te veel Yang komt en omgekeerd. In onze snelle wereld zie je ook dat het Yang aspect snel de overhand krijgt en dat het Yinne rustige vaak wat verwaarloosd wordt.

In een acupunctuurbehandeling wordt er gekeken naar of het Yin of Yang aspect uit balans is, en ook of klachten zich aan de Yin of aan de Yang kant van het lichaam bevinden. Vervolgens wordt er gekeken op welke meridianen zich dat afspeelt, en of dat Yin of Yang meridianen zijn.