Vermoeidheid

Er zijn nogal wat oorzaken van vermoeidheid. Door overmatig sporten bijvoorbeeld, of na een operatie of ziekte. Als bijverschijnsel van medicijngebruik of als gevolg van een interne aandoening. In het algemeen is vermoeidheid kortdurend en herstelt het organisme zich snel. Maar als de klachten aanhouden of het dagelijks leven gaan beïnvloeden, dan is het zaak om er iets aan te doen. Dat geldt zeker ook voor vermoeidheid die het gevolg is van stress, want anders kan dit leiden tot overspannenheid, depressie of burn-out. Acupunctuur is een prima behandelmethode tegen vermoeidheid.

Lichamelijk of geestelijk moe?
De ene vermoeidheid is de andere niet. We kunnen geestelijk moe zijn, lichamelijk of een combinatie van beide. Bij lichamelijke vermoeidheid voelt het lichaam of de ledematen (lood)zwaar aan. Er is nauwelijks nog energie om iets te ondernemen.
Bij geestelijke vermoeidheid is er sprake van een zwaar gevoel in het hoofd en een zekere dufheid.

Helpt acupunctuur mij van mijn vermoeidheid af?
De acupuncturist wil natuurlijk graag weten wat de oorzaak van de vermoeidheidsklachten is. In een eerste vraaggesprek zal dan ook uitgebreid worden ingegaan op uw functioneren, zowel lichamelijk als emotioneel. Dat ligt geheel in de lijn van de acupunctuur die de mens immers in zijn geheel beschouwt. De behandeling zal er – afhankelijk van de oorzaak – in het algemeen op gericht zijn om de zelfgenezende kracht van het organisme te stimuleren. Zodat u na een aantal behandelingen, al dan niet aangevuld met hulp vanuit andere therapieën(yoga, fysiotherapie) weer met vernieuwde energie in het leven kunt staan.