Toyohari: Diagnose

Aan het begin van een behandeling wordt altijd aan de buik en pols gevoeld. Ook gedurende de behandeling wordt steeds weer de pols gecheckt.

Wat valt daar allemaal aan te voelen?

Op de huid van de buik zijn verschillende reflex gebieden aan te wijzen die informatie kunnen geven over de verschillende meridianen. Ook op de pols is de toestand van de verschillende meridianen te voelen. Aan het begin van de behandeling is dat een belangrijk instrument om te kijken hoe de energie binnen de meridianen verdeeld is, en dus in welke meridianen de energie versterkt of juist afgezwakt moet worden. Tijdens de behandeling kan ik aan de pols voelen of wat ik gedaan heb goed heeft uitgepakt. Zo niet, kan dat meteen worden rechtgezet, zo wel, kan er bepaald worden wat de volgende stap in de behandeling is.

Binnen de Toyoharistijl is nog meer dan in andere acupunctuurstijlen de pols een doorslaggevend instrument om de voortgang van de behandeling aan af te meten.